ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ನೀ ನುಡಿಯದಿರಲೇನು?

ನೀ ನುಡಿಯದಿರಲೇನು?

ನೀ ನುಡಿಯದಿರಲೇನು, ಬಯಲಾಗಿಹುದು ಎಲ್ಲ
ಕಣ್ಣಂಚಿನಕೊನೆಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ;
ಬಗೆ ನೋವ ಭಾರಕ್ಕೆ ಬಳಲಿರುವ ಮೊಗವಿಹುದು
ಕಾರ್ಮೋಡದಾಗಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ.

ದೇಹವಿಡಿ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಕಾದಿರಲು ಹಂಬಲಿಸಿ
ನಲವಿರದ ನಗೆಯಿಂದ ಮನವ ಮುರಿದೆ;
ಮಹದಾಸೆಗಳ ತುಳಿದು, ವಿಕಟಾಟ್ಟಹಾಸದಲಿ
ಮೆರೆದಿರುವ ನೋಟದಲಿ ನನ್ನನಿರಿದೆ.
ನೀ ನುಡಿಯದಿರಲೇನು...

ಬಾಡಿರುವ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿರದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾಣುವಾಸೆ;
ಸೊಗವಿರದ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿರುವ ನಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಚೆಲುಗನಸಿನಿರುಳುಗಳ ಹುಡುಕುವಾಸೆ
ನೀ ನುಡಿಯದಿರಲೇನು...

“ನಿನ್ನ ನಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ನನ್ನೊಲವ ರಸದಲ್ಲಿ;
ಬೆಳೆಸುವೆನು ಎಂದೆಂದು” ಎಂದೆ ನೀನು;
ಇಂದೇಕೆ ಈ ವಿರಸ, ಏಕಯ್ಯೋ ಆಭಾಸ-
ನಂಬದೆಯೆ ಶಂಕಿಸಿದೆ ಹೃದಯ ತಾನು.
ನೀ ನುಡಿಯದಿರಲೇನು...

ಅರೆ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಬರಲಾರದೆಮ್ಮೊಡನೆ,
ವಾಸ್ತವತೆ ಗಹಗಹಿಸಿ ಸೆಳೆಯಲಿಹುದು.
ಮರೆತೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ನಕ್ಕುಬಿಡು-
ಬೇರೆ ಹಾದಿಯ ನಾವು ಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ನೀ ನುಡಿಯದಿರಲೇನು...

ಸಾಹಿತಿ: ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್

Tag: Nee nudiyadiralenu

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: