ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ವೆಂಕಟಾಚಲ ನಿಲಯಂ


ವೆಂಕಟಾಚಲ ನಿಲಯಂ ವೈಕುಂಠ ಪುರ ವಾಸಂ
 ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಂ ಪರಮ ಪವಿತ್ರಂ
ಶಂಖ ಚಕ್ರಧರ ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪಂ

ಅಂಬುಜೋದ್ಭವ ವಿನುತಂ ಅಗಣಿತ ಗುಣ ನಾಮಂ
ತುಂಬುರು ನಾರದ ಗಾನವಿಲೋಲಂ
ಅಂಬುದಿಶಯನಂ ಆತ್ಮಾಭಿರಾಮಂ

ಪಾಹಿ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಂ ಕೌರವ ಮದಹರಣಂ
ಬಾಹುಪರಾಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಂ
ಅಹಲ್ಯಾತಾಪ ಭಯನಿವಾರಣಂ
  
ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಮದನ ಗೋಪಾಲಂ
ಭಕ್ತ ಪೋಷಕ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಂ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪುರಂದರದಾಸರು


Tag: Venkatachala Nilayam

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: