ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ಅಂಕು ಡೊಂಕು ದಾರಿ ಬ್ಯಾಡ

ಅಂಕು ಡೊಂಕು ದಾರಿ ಬ್ಯಾಡ
ಸುಂಕವಿಲ್ಲದೂರೆ ಬ್ಯಾಡ
ಅಂಕೆ ಇಲ್ದೆ ಶಂಕೆ ಬ್ಯಾಡ
ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಬ್ಯಾಡ
ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಮಾತೆ ಬ್ಯಾಡ
ಕೊಂಕು ಬಿಂಕವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ
ದುಃಖಕೆ ಹೇಳು ಊಫಿ
ಎವ್ರಿಡೇ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ

ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಅನ್ನೋ ಬಾಳು ಬಾಳೇ ಅಲ್ಲ
ನಾಣ್ಣುಡಿ ಚಂದನ
ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸರಸ ಬ್ಯಾಡ
ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ವಿರಸ ಬ್ಯಾಡ
ಜಾಣ್ನುಡಿ ಚಂದನ
ಇರುಳು ಕಂಡ ಬಾವಿಗೆ
ಹಗಲು ಬೀಳಬಾರದು
ಗಾದೇ ಮಾತೆ ಸೊಗಸು
ಜಟ್ಟಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ರು ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೂಸೆ
ಗಾದೆಯು ಚಂದನ
ಉಂಡು ಹೋದ ಕೊಂಡು ಹೋದ
ಮೊಂಡರಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಬೋಧೆಯು ಚಂದನ
ಕಾಗೆಗೇಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಕೂಡಿಗೇಕೆ ಬಾಡಿಗೆ
ಗಾದೇ ಮಾತೆ ಸೊಗಸು

ಅಂಕು ಡೊಂಕು ದಾರಿ ಬ್ಯಾಡ
ಸುಂಕವಿಲ್ಲದೂರೆ ಬ್ಯಾಡ
ಅಂಕೆ ಇಲ್ದೆ ಶಂಕೆ ಬ್ಯಾಡ
ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಬ್ಯಾಡ
ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಮಾತೆ ಬ್ಯಾಡ
ಕೊಂಕು ಬಿಂಕವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ
ದುಃಖಕೆ ಹೇಳು ಊಫಿ
ಎವ್ರಿಡೇ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ

 ಚಿತ್ರ: ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ವಿ ಮನೋಹರ್
ಸಂಗೀತ: ಗುರುಕಿರಣ್
ಗಾಯನ: ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಚಿತ್ರಾ
Tag: Anku donku dari byada, Anku donku daari byaada

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: