ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2013

ತ್ರಿಭುವನ ಜನನಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ


ತ್ರಿಭುವನ ಜನನಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ
ಅಭಯಪ್ರದಾಯಿನಿ ಪಾವನಿ ಪಾಹಿಮಾಂ
ತ್ರಿಭುವನ ಜನನಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ

ಕರುಣಾಕರಿ ಶಂಕರಿ
ದೇವಿ ಪಾವನಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಯಾಮಯಿ
ತ್ರಿಭುವನ ಜನನಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ

ಹರಸತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪರಶಿವೆ ಫಣಿವೇಣಿ
ಸ್ಮರಹರ ನಿಜರಾಣಿ ಪರಮಪೂರ್ಣಮಣಿ
ವಾರಿಜಸಂಜಾತೆ ವಾಂಛಿತ ಫಲದಾತೆ
ವರಶುಭಗಾತ್ರೇ ನೀರಜನೇತ್ರೇ
ಸುರನರ ಸೇವಿತೆ ಗಿರಿಜೆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ
ವಾರಿಜಸಂಮಾತೆ ಸುಜನ ಸಂಪ್ರೀತೆ
ತ್ರಿಭುವನ ಜನನಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ
ಅಭಯಪ್ರದಾಯಿನಿ ಪಾವನಿ ಪಾಹಿಮಾಂ
ತ್ರಿಭುವನ ಜನನಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ

ಚಿತ್ರ: ಪ್ರೇಮದ ಪುತ್ರಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಸಂಗೀತ: ಎಚ್. ಆರ್. ಪದ್ಮನಾಭಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಗಾಯನ: ಪಿ. ಲೀಲಾ
Tag: Tribhuvana janani jaganmohini, Thribhuvana Janani jaganmohini

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: