ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ದೀನಗಿಂತ ದೇವ ಬಡವ

ದೀನಗಿಂತ ದೇವ ಬಡವ

ಹರಿಗೆ ಎಂದು ಗುಡಿಯನೊಂದ 
ಕಟ್ಟುತಿರುವೆನು
ದೀನಗಿಂತ ದೇವ ಬಡವ
ನೆಂದು ಬಗೆವೆನು

ನಿಜವು ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವದರಸು, ವಿಶ್ವಧಾಮನು
ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟು ಭುವಿಯ ನಾಕವಳೆದನು
ಎರಡು ಚಿಕ್ಕದೆನ್ನ ಹೃದಯ; ಏನು ಹೊಲಸದು!
ಇಲ್ಲೂ ನೆಲೆಯ ಬೇಡುವವನ ದೈನ್ಯವೆಂಥದು!

ಬೆಳ್ಳಿಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯ ಶಿವನು, ಚಂದ್ರಮೌಳಿಯು
ಪ್ರೇಮಮೂರ್ತಿ ಗಿರಿಜೆ ಅವನ ಪ್ರಣಯಕಾಂತೆಯು
ಆದರವನ ಬೀಡು ಮಸಣ, ಲೇಪ ಬೂದಿಯು
ಚರ್ಮ ಉಡುಗೆ, ಹಾವು ತೊಡಿಗೆ, ಬದುಕು ಬಿಕ್ಕೆಯು.

ದೀನಗೊಂದು ವಿಶ್ವಸಾಲದಾಸೆ ತಣಿಸಲು
ದೇವಗೆದೆಯ ಗುಡಿಲೆ ಸಾಕು ನಲಿದು ನೆಲೆಸಲು
ಹರಿಗೆ ಎದೆಯೊಳೊಂದು ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟುತಿರುವೆನು
ದೀನಗಿಂತ ದೇವ ಬಡವನೆಂದು ಬಗೆವೆನು

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪು. ತಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್

Tag: Deenaginta Deva Badava, Harige endu gudiyanonda kattutiruvenu

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: