ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2013

ಕಲಿಯುಗದಲಿ ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ


ಕಲಿಯುಗದಲಿ ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ
ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವವೋ ರಂಗ
ಸುಲಭದ ಮುಕುತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಂದೆನಿಸುವ
ಜಲರುಹನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೇ

ಸ್ನಾನವನರಿಯೆ ಮೌನವನರಿಯೆ
ಧ್ಯಾನವನರಿಯೆನೆಂದೆನಬೇಡ
ಜಾನಕಿವಲ್ಲಭ ದಶರಥನಂದನ
ಗಾನವಿನೋದನ ನೆನೆ ಮನವೇ

ಅರ್ಚಿಸಲಿಯರಿಯೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೇ
ಉಚ್ಛನು ನಾನೆಂದೆನಬೇಡ
ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದಮುಕುಂದನ
ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ನೆನೆ ಮನವೇ.

ಜಪವೊಂದರಿಯೇ ತಪವೊಂದರಿಯೇ
ಉಪದೇಶದಿಂದೇನೆನಬೇಡ
ಅಪಾರ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ
ಉಪಾಯದಿಂದಲಿ ನೆನೆ ಮನವೇ.


ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪುರಂದರದಾಸರು


Tag: Kaliyugadali hari naamava nenedare

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: