ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಶ್ರೀಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂಶ್ರೀಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂ 
ಕೃಪಾಕರಿ ಶಂಕರಿ
ಶ್ರಿತಜನಪಾಲಿನಿ ಮಹಾಬಲಾದ್ರಿವಾಸಿನಿ 
ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ.

ವಾಚಾಮಗೋಚರ-ಮಹಿಮವಿರಾಜಿತೇ 
ವರಗುಣಭರಿತೇ 
ವಾಕ್ಪತಿಮುಖಸುರವಂದಿತೇ 
ವಾಸುದೇವಸಹಜಾತೇ.

ರಾಕಾ-ನಿಶಾಕರ-ಸನ್ನಿಭವದನೇ
ರಾಜೀವಲೋಚನೇ. ರಮಣೀಯ-
ಕುಂದರದನೇ. ರಕ್ಷಿತಭುವನೇ 
ಮಣಿರಸನೇ.

ಮೂಕವಾಕ್ಪ್ರದಾನವಿಖ್ಯಾತೇ 
ಮುನಿಜನನುತ-ಸುಪ್ರೀತೇ.
ಶ್ರೀಕರ-ತಾರಕ-ಮಂತ್ರಪೋಷಿತ-ಚಿತ್ತೇ 
ಸದಾ ನಮಸ್ತೇ.

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮೈಸೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರುTag: Sri Chamundeswari Paalayamam, Sree Chamundeshwari Palayamam

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: