ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 7, 2013

ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂದದಿ


ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂದದಿ
ಕಳೆದ ಸಿಗುರಿನ ಕಬ್ಬಿನಂದದಿ
ಅಳಿದ ಉಷ್ಣದ ಹಾಲಿನಂದದಿ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ಪ
ಲಲಿತವಾಹ ಕನ್ನಡದ ನುಡಿಯಲಿ
ತಿಳಿದು ತನ್ನೊಳು ತನ್ನ ಮೋಕ್ಷವ
ಗಳಿಸಿಕೊಂಡೊಡೆ ಸಾಲದೇ ಸಂಸ್ಕೃತದೊಳಿನ್ನಿನ್ನೇನು?

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮಹಲಿಂಗರಂಗ
( ಕ್ರಿ.ಶ. 1675 - ಅನುಭವಾಮೃತ)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: