ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2014

ಪ್ರೀತಿ ಹೊನಲೇ ಹಾಯಾಗಿರೆಲೇ

ಪ್ರೀತಿ ಹೊನಲೇ ಹಾಯಾಗಿರೆಲೇ
ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವಾಗೆಲೇ
ಪ್ರೀತಿ ಹೊನಲೇ ಹಾಯಾಗಿರೆಲೇ
ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವಾಗೆಲೇ
ಜೋs... ಜೋs...
ಜೋs.. ಜೋs...

ಹೂವಂತ ಚೆಲವೇ 
ಹಾಲಂತ ಮನವೇ
ತಾಯಾಸೆ ಒಲವೆಲ್ಲ ಏಕೆಂದೇ?
ನನ ನೋಡಿ ನಗುವೇ
ನೆನೆದೇನು ಅಳುವೇ
ಈ ನೋಟ ಸಂಕೇತ ಏನೆಂದೇ?
ಹೇಳೇ ಕಂದಾ, ಬಾಳಿಗಂದ
ನಗೆ ಮುಂದೆ ಅಳು ಹಿಂದೆ ಏನೆಂಬೆಯಾ?
ಪ್ರೀತಿ ಹೊನಲೇ ಹಾಯಾಗಿರೆಲೇ
ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವಾಗೆಲೇ
ಜೋs... ಜೋs...
ಜೋs.. ಜೋs...

ಅನುವಾಗಿ ಬರುವಾ, ನಿನಗಾದ ದಿನವಾ
ಈ ತಾಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನೀ ನೋಡೂ
ಮುಗುವಾಗಿ ಇರುವೇ, ತಾಯಾಗಿ ಮೆರೆವೇ
ನನ್ನಂತೆ ಈ ಹಾಡ ನೀ ಹಾಡೇs
ಕಾದುನಿಂದ ನಾಳಿನಂದ
ನಿನಗಾಗಿ ಗೆಲುವಿಂದ ಕಣ್ಣೀಡಿದೆ
ಪ್ರೀತಿ ಹೊನಲೇ ಹಾಯಾಗಿರೆಲೇ
ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವಾಗೆಲೇ
  
ಚಿತ್ರ: ನವಜೀವನ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸೋರಟ್ ಅಶ್ವಥ್
ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ
ಗಾಯನ: ಪಿ. ಸುಶೀಲಾTag: Preeti Honale Haayagirele

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: