ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟವೊಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲಾ
ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ಗಂಧವ ಪೂಸಿ ತಾಂಬೂಲವ ಮೆಲುವಾಗೊಮ್ಮೆ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ತನ್ನ ಮಂದಗಮನೆ ಕೂಡ ಸರಸವಾಡುತ್ತಲೊಮ್ಮೆ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ಕಂದನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಲೊಮ್ಮೆ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಬಹು ಚೆಂದೊಳ್ಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೊಮ್ಮೆ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ದೊಡ್ಡ ದಾರಿಯ ನಡೆವಾಗ ಭಾರವ ಹೊರುವಾಗ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳ ತರಿದು ಬಿಸಾಡುತಲೊಮ್ಮೆ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಸದಾ ಗರುಡ ವಾಹನ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಠಲನ್ನೆ
ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪುರಂದರದಾಸರು

Tag: Krishna enabarade, Krishna enabaarade

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: