ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ಆಹಾ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ

ಆಹಾ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ನನ್ನಾ
ಒಲವಿನ ಸಿರಿಯಾಗಿ ಅರಳುತ ಚೆಲುವಾಗಿ
ಮನಸಲಿ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ
ಮನಸಲಿ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ

ಅಲೆಅಲೆ ನಲಿಯುತಿದೆ ಹನಿಹನಿ ಚಿಮ್ಮುತಿದೆ
ಮುಗಿಲ ಕಡೆ ಚಪಂ ಚಪಂ ನಾರಿ ಸುಂದರಿ
ನೋಡೇ ವಯ್ಯಾರಿ ವಯ್ಯಾರಿ
ಓಹೋ ಚೆಲುವಾoತ ಚೆನ್ನಿಗ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಿಗ
ನಿನ್ನಾ ಸೊಗಸಿಗೆ ಬೆರಗಾದೆ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾದೆ
ನನ್ನಲಿ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ

ಬಾಳೆoಬ ಕಡಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡೆ ಬಂಗಾರದ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು
ಬಾಳೆoಬ ಕಡಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡೆ ಬಂಗಾರದ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು
ಕಣ್ಣಿಂದ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಸೆಳೆದೆ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಮನಸೋತು ನಡೆದೆ
ಜೊತೆಗಾರ ನೀನಾದೆ ನನಗೆ ಆಹಾ ಜೊತೆಗಾರ ನೀನಾದೆ ನನಗೆ
ಬಾ ಗೆಳೆಯ ಆಹಾ ನನ್ನಿನಿಯ 
ಚೆನ್ನ ಇನ್ನು ಎಂದೂ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನದೆ ಹೃದಯ
ಓಹೋ ಚೆಲುವಾoತ ಚೆನ್ನಿಗ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಿಗ
ನಿನ್ನಾ ಸೊಗಸಿಗೆ ಬೆರಗಾದೆ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾದೆ
ನನ್ನಲಿ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ

ಕೈಬಳೆ ಆಡುತಾ ಘಲ್ ಘಲ್ ಎನ್ನಲು, 
ನನ್ನೆದೆ ಸೋಲುತಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎನ್ನಲು
ಕೈಬಳೆ ಆಡುತಾ ಘಲ್ ಘಲ್ ಎನ್ನಲು, 
ನನ್ನೆದೆ ಸೋಲುತಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎನ್ನಲು
ಹೆಜ್ಜೆಯ ತಾಳಕ್ಕೆ ನೂಪುರ ಮೇಳಕ್ಕೆ, 
ಹೆಜ್ಜೆಯ ತಾಳಕ್ಕೆ ನೂಪುರ ಮೇಳಕ್ಕೆ
ಒಲಿದು ಹಾಡಲೆಂದು ಬಂದೆ, ಮನಸು ನೀಡಲೆಂದು ಬಂದೆ
ಬಾ ವೀರ,  ಆಹಾ ಹಮ್ಮೀರ, ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ನಲ್ಲ, ಬಾ ಸರದಾರ

ಆಹಾ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಓಹೋ ಚೆಲುವಾoತ ಚೆನ್ನಿಗ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಿಗ
ನಿನ್ನಾ ಸೊಗಸಿಗೆ ಬೆರಗಾದೆ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾದೆ
ನನ್ನಲಿ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ
ನನ್ನಲಿ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ

 ಚಿತ್ರ: ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ
ಸಾಹಿತ್ಯ : ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತ : ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್
ಗಾಯನ : ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪಿ. ಸುಶೀಲ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು 


Tag: Aaha mysooru mallige

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: