ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ನಗಿಸಲು ನೀನು ನಗುವೆನು ನಾನು


ನಗಿಸಲು ನೀನು ನಗುವೆನು ನಾನು
ನಾನೊಂದು ಬೊಂಬೆಯೂ ನೀ ಸೂತ್ರಧಾರಿ
ನಿನ್ನಾ ಎದಿರು ನಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ
ನಗಿಸಲು ನೀನು ನಗುವೆನು ನಾನು
ನಾನೊಂದು ಬೊಂಬೆಯೂ ನೀ ಸೂತ್ರಧಾರಿ

ವೀಣೆಯು ನಾನು ವೈಣಿಕ ನೀನು
ತಂತಿಯು ಮೀಟದೆ ನುಡಿಯುವುದೇನು
ಬಯಸಿದ ರಾಗ ನುಡಿಸಿ ನೀ ನಲಿದಾಗ
ನನಗೂ ಆನಂದ ನಿನ್ನಿಂದ

ನುಡಿಸಲು ನೀನು ನುಡಿಯುವೆ ನಾನು
ನಾನೊಂದು ಬೊಂಬೆಯೂ ನೀ ಸೂತ್ರಧಾರಿ
ನಗಿಸಲು ನೀನು ನಗುವೆನು ನಾನು
ನಾನೊಂದು ಬೊಂಬೆಯೂ ನೀ ಸೂತ್ರಧಾರಿ

ಕಾಣದೆ ಎಲ್ಲೋ ನೀನಿರಲೇನು
ಕುಣಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ತಾಳಕೆ ನನ್ನ
ಕೈಹಿಡಿದೆನ್ನ ನಡೆಸು ಕರುಣಿಸು ಹರಸು
ನನ್ನಾ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು
ನಡೆಸಲು ನೀನು ನಡೆಯುವೆ ನಾನು
ನಾನೊಂದು ಬೊಂಬೆಯು ನೀ ಸೂತ್ರಧಾರಿ
ನಿನ್ನ ಎದಿರು ನಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ
ನಗಿಸಲು ನೀನು ನಗುವೆನು ನಾನು
ನಾನೊಂದು ಬೊಂಬೆಯೂ ನೀ ಸೂತ್ರಧಾರಿ

ಚಿತ್ರ: ಗಾಳಿಮಾತು
ರಚನೆ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ
ಗಾಯನ: ಎಸ್. ಜಾನಕಿ


Tag: Nagisalu neenu naguvenu naanu, nagisalu ninu naguvenu nanu

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: