ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2013

ತುಂಬು ತಿಂಗಳಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಬಿನ


ತುಂಬು ತಿಂಗಳಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಬಿನ


ತುಂಬು ತಿಂಗಳಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಬಿನ
ನಂಬದ ಬೆಳಕಿನ ಸೆರಗಿನಲಿ
ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಮಹಾನಾಡಿನ ಪಾಡಿನ
ತುಂಬದಾಸೆಗಳ ಕೊರಗಿನಲಿ
ಅಕ್ಕವೂ ಕೋಗಿಲೆ ಚಿಕ್ಕವೂ ಕೋಗಿಲೆ
ಅಕ್ಕಾವೊ ಚಿಕ್ಕಾವೊ ಕೋಗಿಲೇ
ತುಂಬು ತಿಂಗಳಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಬಿನ

ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡುವ ಹಾಡಿಗೆ
ಹೆಸರು ಬಂದಿತೇ ಕೋಗಿಲೆ
ಸೊಕ್ಕಿ ಬರುವ ದುಮ್ಮಾನದ ಕೂಗಿಗೆ
ಸುಖದ ಊರೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲೆ
ತೆರೆದುದೇ ಈಗಲೇ
ಕಾಣದೇ ಕೋಗಿಲೇ
ತೆರೆದುದೇ ಈಗಲೇ
ಕಾಣದೇ ಕೋಗಿಲೇ
ಅಕ್ಕವೂ ಕೋಗಿಲೆ ಚಿಕ್ಕವೂ ಕೋಗಿಲೆ
ಅಕ್ಕಾವೊ ಚಿಕ್ಕಾವೊ ಕೋಗಿಲೇ
ತುಂಬು ತಿಂಗಳಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಬಿನ

ಅಲ್ಲೇ ಇರು ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ನೀ
ಎಲ್ಲೇ ಇರು ನೀ ಬರಿಯದನಿ
ಎಲ್ಲು ನಾದದಾ ತುಷಾರವಾಹಿನಿ
ಎತ್ತರದುತ್ತರ ನಿನ್ನ ದನಿ
ಬಾನವು ಕೋಗಿಲೇ ಹೆ ಹೇ ಹೇ
ಮುಗಿಲ ಮುತ್ತಾಗಲೇ ಹೆ ಹೇ ಹೇ 
ಬಾನವು ಕೋಗಿಲೇ
ಮುಗಿಲ ಮುತ್ತಾಗಲೇ
ಅಕ್ಕಾವೊ ಚಿಕ್ಕಾವೊ ಕೋಗಿಲೇ
ತುಂಬು ತಿಂಗಳಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಬಿನ 

ಹೂವು ಅಲ್ಲದಾ ಎಲೆಯು ಅಲ್ಲದಾ
ಬನದ ಹುಟ್ಟು ಈ ಕೋಗಿಲೇ
ಎದೆಯ ಗಾಯದಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಸುಳಿಯುವ
ದನಿಯ ನೇಗಿಲೇ ಕೋಗಿಲೆ
ಹಾಡಿತೇ ಕೋಗಿಲೇ 
ಇಲ್ಲವೇ ಹಸುರೆಲೇ
ಅಕ್ಕವೂ ಕೋಗಿಲೆ ಚಿಕ್ಕವೂ ಕೋಗಿಲೆ
ಅಕ್ಕಾವೊ ಚಿಕ್ಕಾವೊ ಕೋಗಿಲೇ
ತುಂಬು ತಿಂಗಳಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಬಿನ 

ತುಂಬು ತಿಂಗಳಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಬಿನ
ನಂಬದ ಬೆಳಕಿನ ಸೆರಗಿನಲಿ
ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಮಹಾನಾಡಿನ ಪಾಡಿನ
ತುಂಬದಾಸೆಗಳ ಕೊರಗಿನಲಿ
ಅಕ್ಕವೂ ಕೋಗಿಲೆ ಚಿಕ್ಕವೂ ಕೋಗಿಲೆ
ಅಕ್ಕಾವೊ ಚಿಕ್ಕಾವೊ ಕೋಗಿಲೇ
ತುಂಬು ತಿಂಗಳಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಬಿನ
ತುಂಬು ತಿಂಗಳಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಬಿನ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ


Photo courtesy:  Radhika’s blog (http://rr2606.wordpress.com/page/2/)

Tag: Tumbu tingalina, Thumbu Thingalina

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: