ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವನು


ಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವನು
ಲೋಕದೊಡೆಯ
ಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವನು
ಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವ ಈ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದೊಡೆಯ
ದಾಸಗೊಲಿದು ತೇರನೇರಿ ತೇಗಿ ಪಿಡಿದು ನಡಿಸಿದಾತ
ಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವನು

ಧನುಜೆಯಾಳ್ದನಣ್ಣನಯ್ಯನ ಪಿತನ ಮುoದೆ ಕೌರವೇಂದ್ರನ
ಅನುಜೆಯಾಳಿದವನ ಶಿರವ ಕತ್ತರಿಸುತಾ
ಅನುಜೆಯಾಳಿದವನ ಬೆಂಕಿ ಮುತ್ತದoತೆ ಕಾಯ್ದಾ
ಅನುಜೆಯಾಳಿದವನ ಬೆಂಕಿ ಮುತ್ತದoತೆ ಕಾಯ್ದ ರುಕ್ಮನ\
ಅನುಜೆಯಾಳಿದವನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿರೋ
ಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವನು
ಕ್ರೂರನಾದ ಫಣಿಪ ಬಾಣ ತರಣಿಜನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಗ

ವೀರನೆಚ್ಚೆಯಸುಗೆ ಒಪ್ಪುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಧಾರಿಣಿಯ ಪದದೊಳoಕಿ ಚರಣ ಭಜಕ ನರನ ಕಾಯ್ದಾ
ಭಾವಕಲ್ಪನಾದದೇವ ಈತ ನೋಡಿರೋಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವನು
ವ್ಯೋಮಕೇಶಯಿಪ್ಪದೆಸೆಯ ಆ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ
ಸಾಮಜವನು ಏರಿ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯನೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಉರವನೊಡ್ಡಿ ಡಿoಗರಿಗನ ಕಾಯ್ದಾ
ಸಾರ್ವಭೌಮ ಬಡದಾದಿಕೇಶವನ್ನ ನೋಡಿರೋ
ಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವನು
ಲೋಕದೊಡೆಯ
ಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವನು
ಈತನೀಗ ಈತನೀಗ ಈತನೀಗ ಈತನೀಗ ಈತನೀಗ

ಚಿತ್ರ: ಭಕ್ತಕನಕದಾಸ
ರಚನೆ: ಕನಕದಾಸರು
ಸಂಗೀತ: ಎಂ. ವೆಂಕಟರಾಜು
ಗಾಯನ: ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್


Tag: Eeataneega vasudevanu, Etaniga vasudevanu

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: