ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಚೆಂದ ನಂಜನಗೂಡು

ಚೆಂದ ನಂಜನಗೂಡು

ತಿಂಗ್ಳಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಚೆಂದಾ ನಂಜನಗೂಡು
ಗಂಧ ತುಂಬೀದೆ ಗುಡಿಗೆಲ್ಲ||
ಗಂಧ ತುಂಬೀದೆ ಗುಡಿಗೆಲ್ಲ ನಂಜುಂಡ್ನ
ಕಳಸ ತುಂಬೀದೇ ಹಿಡಿಹೊನ್ನು||

ಎಪ್ಪತ್ತು ಗಾವುದಕೆ ನೆಪ್ಪು ನಂಜನಗೂಡು
ಹಿಪ್ಪೇಯ ತೋಪು ಹೊಳೆಸಾಲು||
ಹಿಪ್ಪೇಯ ತೋಪು ಹೊಳೆ ಸಾಲು ಒಳ್ಳೇದೆಂದು
ಅಪ್ಪ ನಂಜುಂಡ ನೆಲೆಗೊಂಡ||

ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ನಮಗ್ಯಾರು ನೆಂಟಾರು
ನಂಜಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣ||
ನಂಜಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ
ಮುಂದ್ಹೋಗಿ ಹೊರಜಿ ಹಿಡಿದೆವು||

ಎಡದಲಯ್ಯನ ತೇರು ಬಲದಲಮ್ಮನ ತೇರು
ರಾಟೇಳಿ ತೇರು ಕೈತೇರು||
ರಾಟೇಳಿ ತೇರು ಕೈತೇರು ಗೊಂಬೆ ತೇರು
ಹರಿದೋ ನಂಜಯ್ಯ ಎಡಬಲಕೆ||


ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಾನಪದ

Photo Courtesy: Krishna Karthik

Tag: Tinglanu Tingalige chanda nanjanagudu

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: