ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ನೆನಪುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರಾ


ನೆನಪುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರಾ
ಮೌನಗಳ ಹಾಡು ಮಧುರಾ
ಕನಸೆ ಇರಲಿ ನನಸೆ ಇರಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವ ಕನಸೆ ಮಧುರಾ
ನೆನಪುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರಾ

ಸಾವಿರ ಹೂಗಳ ಹುಡುಕಿದರೆ
ಚಂದ ಬೇರೆ ಗಂಧ ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಒಂದೇ
ಸಾವಿರ ಹೃದಯವ ಹುಡುಕಿದರು
ಅಳತೆ ಬೇರೆ ಸೆಳೆತ ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇ
ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕನು ಹಿಡಿದು ಗಾಳಿಗೆ ಸವರೊ ಪ್ರೀತಿ

ಗಾಳಿಯ ಗಂಧವ ಪಡೆದು ಅಂದವ ಹೆಣೆಯೊ ಪ್ರೀತಿ
ಶಂಕೆ ಇರದೇ ಗುಣಿಸೊ ಪ್ರೀತಿ
ನಿದ್ದೆ ನುಂಗಿ ಕುಣಿಸೊ ಪ್ರೀತಿ
ಶಬ್ಧವಿರಲಿ! ನಿಶ್ಯಬ್ಧವಿರಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವ ಶಬ್ಧ ಮಧುರ
ನೆನಪುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರಾ

ಸಾವಿರಾ ಹಾಡನು ಹುಡುಕಿದರು
ತಾಳ ಬೇರೆ ಮೇಳ ಬೇರೆ ಸ್ವರಗಳೊಂದೇ
ಸಾವಿರ ಪ್ರೇಮಿಯ ಹುಡುಕಿದರು
ತವಕ ಬೇರೆ ಪುಳಕ ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇ
ನದಿಗಳ ಕಲರವಗಳಲಿ ಅಲೆಗಳು ತೋಯೊ ಪ್ರೀತಿ
ಅಲೆಗಳ ಹೊಸತನ ಕಡೆದು ಕಲೆಗಳ ಹೆಣೆಯೊ ಪ್ರೀತಿ
ಚಿಲುಮೆಯಂತೆ ಚಿಮ್ಮೊ ಪ್ರೀತಿ
ಕುಲುಮೆಯೊಳಗೆ ಕಾಯ್ಸೊ ಪ್ರೀತಿ
ಸ್ವಾರ್ಥವಿರಲಿ! ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಿರಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮಧುರ
ನೆನಪುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರಾ
ಮೌನಗಳ ಹಾಡು ಮಧುರಾ

ಚಿತ್ರ: ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಪ್ರಾಣಸಖಿ
ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್
ಗಾಯನ: ಕೆ. ಎಸ್. ಚಿತ್ರಾ

ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ

Tag: Nenapugala matu madhura, nenapugal maatu madhura, nenapugala maathu madhura

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: