ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಸೂರ್ಯವಂದನ

ಸೂರ್ಯವಂದನ

"ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ  ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿಹಿತಂ  ಮುಖಂ      
 ತತ್  ತ್ವಂ  ಪೂಷನ್, ಆಪಾವೃಣು ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಯ  ದೃಷ್ಟಯೇ"                                                                                                                                            

"ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಚಿನ್ಮಯವಾದ ಆವರಣವು ಸತ್ಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ.   ಓ ಕರುಣಾಳು ಸೂರ್ಯ ದೇವನೇ, ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸರಿಸಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನದರ್ಶನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು
 
ಓಂ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ  -  ಎಲ್ಲ ,ಜೀವಿಗಳ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ - ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ  ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಚೇತನ ನೀಡುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ - ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವವನಿಗೆ  ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

ಓಂ ಖಗಾಯ ನಮಃ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ - ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ - ಸುವರ್ಣ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

ಓಂ ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ - ಬೆಳಗಿನ ದೇವತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ  ನಮಃ - ಅದಿತಿಯ ಮಗ - ವಿಶ್ವಮಾತೆಯ ಮಗನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

ಓಂ ಸವಿತ್ರೆ ನಮಃ - ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

ಓಂ ಅರ್ಕಾಯ ನಮಃ - ಸ್ತುತಿಗೆ ಅರ್ಹನಾದವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು


ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ - ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

Tag: Surya Vandana, Surya Namaskara

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: