ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2013

ನಲಿವ ಮನ ಹೊಂದೀ ದಿನ

ನಲಿವ ಮನ ಹೊಂದೀ ದಿನ
ಚೆನ್ನಾದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಹೊನ್ನಾದ ಮಹಾದಿನ
ಒಲುಮೆಯ ವಿನೂತನ ಭಾವನ ಜೀವನ 

ಬಳಸಿದೆ ತನು ಮನ ಸುಪ್ರೇಮ ಬಂಧನ
ಬೆಳಗಲಿ ಉಲ್ಲಾಸದೆ ನಮ್ಮಾಸೆ ಸಾಧನ
ಗೆಲುವಿನ ಸಂಜೀವನ ಸವಿಯುವ ಚಿರಂತನ
ಗಳಿಸುವ ವಿನೋದದ ಬಾಳಿನ ಚೇತನ
ಒಲುಮೆಯ ವಿನೂತನ ಭಾವನ ಜೀವನ 

ಲತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಆಸರೆಯಾಗು ನೀ
ತರುವೆ ಸದಾ ಚಿರ ಆಶ್ರಯ ನಂಬು ನೀ
ಮನಸಿನ ಮಹಾಶಯ ಫಲಿಸಿದ ಶುಭೋದಯ
ಬದುಕಿನ ವಿಕಾಸದ ಗಾನವ ಪಾಡುವ
ಒಲುಮೆಯ ವಿನೂತನ ಭಾವನ ಜೀವನ 

ಬೆಳಗುವ ಮನೋಹರ ಚಂದ್ರಮನಾಗು ನೀ
ಬೆಳಕಿನ ಸಮೀಪದ ಛಾಯೆ ನೀ ಭಾಮಿನಿ
ಬೆರೆಯುವೆ ವಿಲಾಸದೆ ಮೆರೆಯುವೆ ಸುಮೋದದೆ
ಬಳಲದೆ ಸರಾಗದ ಬಾಳನೆ ನೋಡುವ
ಒಲುಮೆಯ ವಿನೂತನ ಭಾವನ ಜೀವನ 

ಚಿತ್ರ: ನಂದಾದೀಪ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸೋರಟ್ ಅಶ್ವಥ್
ಸಂಗೀತ: ವೆಂಕಟರಾಜು
ಗಾಯನ: ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಾನಕಿ


Tag: Naliva mana hondee dina

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: