ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2013

ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ನಾ ಹಾಡುವೆ

ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ನಾ ಹಾಡುವೆ
ಚಿನ್ನಾ ನಿನ್ನಾ ಮುದ್ದಾಡುವೆ
ಹೂವಂತ ಕನಸು ತಾ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ
ನಗುವ ಅಳುವ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಂದು

ನಿದಿರಾ ದೇವೀ ಬಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ
ತಾರೆಯಿಂದಾ ಈ ಭೂಮಿಗೆ
ಸಾವಿರ ರಂಗಿನ ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನ
ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸೀ ಬಾ ಇಲ್ಲಿಗೇ
ಚಿನ್ನದ ತೇರಲಿ ಒಲವಿಂದ ಬಂದು
ತಾರೇ ಮುತ್ತು ಕಂದಂಗೆ ಇಂದು.

ಚಿಪ್ಪಿ ಮಡಿಲ ಮುತ್ತಂತೆಯೇ
ದೀಪದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಇರುವಂತೆಯೇ
ಕಿರಣದೆ ಕಾಂತಿ ಕುಳಿತಂತೆಯೇ
ಮೊಗ್ಗಲಿ ಸೌರಭ ಇರುವಂತೆಯೇ
ರಾತ್ರಿ ಸೆರಗು ಹಾಸಿರಲಿಂದು
ಮಲಗು ಮಮತೆ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದು

ಚಿತ್ರ: ಚಿನ್ನಾ ನಿನ್ನಾ ಮುದ್ದಾಡುವೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಸಂಗೀತ: ಸಲೀಲ್ ಚೌಧುರಿ
ಗಾಯನ: ಕೆ. ಜೆ. ಏಸುದಾಸ್ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: