ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 29, 2014

ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭವ


ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭವ
ನಾರದ ಸನ್ನುತ ನಮೋ ನಮೋ 


ಮುರಹರ ನಗಧರ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ 
ಗರುಡ ಗಮನ ಪಂಕಜನಾಭ 
ಪರಮ ಪುರುಷ ಭವಭಂಜನ ಕೇಶವ
ನರ ಮೃಗ ಶರೀರ ನಮೋ ನಮೋ ಜಲಧಿ ಶಯನ ರವಿಚಂದ್ರ ವಿಲೋಚನ
ಜಲರುಹ ಭವನುತ ಚರಣಯುಗ 
ಬಲಿಭಂಜನ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ
ನಳಿನೋಧರ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಆದಿದೇವ ಸಕಲಾಗಮ ಪೂಜಿತ
ಯಾದವಕುಲ ಮೋಹನ ರೂಪ 
ವೇದೋದ್ಧಾರ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟನಾಯಕ ಪು
ರಂದರ ವಿಠಲ ನಮೋ ನಮೋ


ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪುರಂದರದಾಸರು
ಗಾಯನ: ಟಿ. ಎಸ್. ಸತ್ಯವತಿTag: Narayana Te Namo Namo

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: