ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ಲೀಲಾಮಯಹೇ ದೇವ

ದಯೆಯಿಲ್ಲದಾ ಧರ್ಮವು ಆವುದಯ್ಯಾ
ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಲೆಲ್ಲರಲೀ
ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯಾ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ

ಲೀಲಾಮಯ ಹೇ ದೇವ
ನೀ ತೋರು ದಯಾ ಭಾವ
ಗುರಿಕಾಣದಿದೆ ಜೀವ
ನೆರವಾಗೆಲೊ ದೇವ

ಸರಿದಾರಿ ಜಗಕೆ ಕಾಣದಿಂತು
ಪಯಣ ಸಾಗಿದೆ
ಸುಖಶೋಕ ಪಥದೆ ಬಾಳ ಜಾತ್ರೆ
ಬರಿದೆ ಕೂಡಿದೆ
ಎದುರಾಗೆ ಕಾಳರಾತ್ರೆ
ಬೆಳಕೀಯಬಾರದೇ

ಕುರುಡಂಗೆ ನಿರತ ಊರುಗೋಲೆ
ಬದುಕಿಗಾಸರೆ
ಶರಣೆಂದ ಜನಕೆ ಮಾರ್ಗದಾತ
ನೀನೆ ಆಗಿರೇ
ಕರುಣಾಳು ಮೌನವೇಕೆ
ಮೊರೆ ಕೇಳಬಾರದೆ

ಸಾಹಿತ್ಯ : ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಸೋರಟ್ ಅಶ್ವಥ್
ಸಂಗೀತ : ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಗಾಯನ : ಪಿ. ಸುಶೀಲ

Tag: Leelamaya he deva

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: