ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2013

ನೀನಿರಲು

ನೀನಿರಲು 


ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲವೂ ಅಂದ
ಮನಸಿಗೆಲ್ಲ ಆನಂದ
ನೀ ಬರಲು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು
 ಬೇಸರದ ಹೆಸರಿಲ್ಲ
ಖಿನ್ನತೆಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಲ್ಲ
ನೀ ಬರಲು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು

ಇಡೀ ಪರಿಸರಕೆ ಏನೋ ಸಡಗರ ಲಾವಣ್ಯ
ಬೇಲಿ ಹೂವಿಗು ಸುಗಂಧ
ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗು ಹೊದರಿಗು ಹುಲ್ಲಿಗು ಉಲ್ಲಾಸ
ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಗೂ ಸ್ಪಂದ
ನೀ ಬರಲು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು

ಕುಣಿದಿವೆ ಅಲೆ ಅಲೆ, ನುಡಿಸಿದೆ ಮದ್ದಲೆ ಜಲಪಾತ
ತಿಲ್ಲಾನ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದ
ಚಿಮ್ಮಿದೆ ಚಿಲುಮೆ, ಹೊಮ್ಮಿದೆ ಒಲುಮೆಯ ಜೀವನದಿ
ಬಂಧುರ ಜಗದ ಸಂಬಂಧ
ನೀ ಬರಲು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು.

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಬಿ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್

Tag: Neeniralu, kannigellavu ananda

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: