ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2013

ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೆ

ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೆ
ಎಲ್ಲೆಲು ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ 

ಹೂವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೊಗವನ್ನು ಕಂಡೆ
ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೂ ನಗೆಯ ಕಂಡೆ
ನಗುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚೆಲುವನ್ನು ಕಂಡೆ
ಚೆಲುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಲವನ್ನು ಕಂಡೆ
ಒಲವಿಂದ ಬಾಳ ಹೂಸದಾರಿ ಕಂಡೆ
ಮುಗಿಲಲ್ಲು ನೀನೇ ಮನದಲ್ಲು ನೀನೇ
ಮುಗಿಲಲ್ಲು ನೀನೇ ಮನದಲ್ಲು ನೀನೆ
ಎಲ್ಲೆಲು ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ
ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೆ 

ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಎದುರಾದರೇನು
ಭೂಕಂಪವಾಗಿ ನೆಲ ಬಿರಿದರೇನು
ಕಡಲೆಲ್ಲ ಹೊಮ್ಮಿ ಬಳಿ ಬಂದರೇನು
ಮಳೆಯಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಧರೆಗಿಳಿದರೇನು
ಜೊತೆಯಿರಲು ನೀನು
ಭಯಪಡೆನು ನಾನು
ರವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ ಶಶಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ
ರವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ ಶಶಿಯಲ್ಲು ನೀನೆ
ಎಲ್ಲೆಲು ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ
ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೆ

ಚಿತ್ರ: ಬಯಲುದಾರಿ 
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ
ಗಾಯನ: ಎಸ್. ಜಾನಕಿ
 
Tag: Banallu neene bhuviyallu neene, baanallu neene bhuviyallu neene


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: