ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2013

ನಾನೊಂದು ತೀರ ನೀನೊಂದು ತೀರ

ನಾನೊಂದು ತೀರ ನೀನೊಂದು ತೀರ
ನಾನೊಂದು ತೀರ ನೀನೊಂದು ತೀರ
ಮನಸು ಮನಸು ದೂರಾ
ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯ ಭಾರ

ಹೂವು ಚೆಲುವಾಗಿ ಅರಳಿ ದುಂಬಿ ಸೆಳೆಯೋದು ಸಹಜ
ಹೆಣ್ಣು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಗಂಡು ಬಯಸೋದು ಸಹಜ
ಹೀಗೇಕೆ ನಿನಗೆ ಏಕಾಂಗಿ ಬದುಕು
ಹೀಗೇಕೆ ನಿನಗೆ ಏಕಾಂಗಿ ಬದುಕು
ಸಂಗಾತಿ ಇರದೆ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬರಿದು

ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಸೇರಿ ಕಲೆತು ಕೂಡೋದು ಉಂಟೆ
ಕಡಲು ತಾನಾಗಿ ಹರಿದು ನದಿಗೆ ಸೇರೋದು ಉಂಟೆ?
ಚೂರಾದ ಹೃದಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಡಿದು
ಚೂರಾದ ಹೃದಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಡಿದು
ಜೀವಂತ ಬದುಕಿ ಸಂಬಂಧ ತರದು
ನಾನೊಂದು ತೀರ ನೀನೊಂದು ತೀರ
ನಾನೊಂದು ತೀರ ನೀನೊಂದು ತೀರ
ಮನಸು ಮನಸು ದೂರಾ
ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯ ಭಾರ

ಚಿತ್ರ: ಅರುಣರಾಗ
ಸಾಹಿತ್ಯ:  ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ
ಸಂಗೀತ:  ಎಂ. ರಂಗರಾವ್
ಗಾಯನ: ಕೆ.ಜೆ. ಏಸುದಾಸ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾ
Tag: Nanondu teera neenondu teera, Naanondu theera neenondu theera

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: